Corpo Pagina

Come arrivare

Mòguru si agatat làcanas a pari intra de su Campidanu de Aristanis e sa Marmidda. E si ddoi podit
arribai a màchina, a corriera o a trenu:
De Casteddu: si pigat s’arruga ss-131 e a su km 62 si pigat su bìviu po andai a Mòguru.
De Sàssari: si pigat s’arruga ss 131 po andai a Casteddu e a su km 62 si pigat su bìviu chi andat a
Mòguru.
De Nùgoro: si pigat s’arruga ss-131 bis e a su bìviu de Abbasanta s’intrat a sa ss 131 po andai a
Casteddu e a su km 62 si pigat su bìviu chi andat a Mòguru.