Corpo Pagina

Età romana

A pustis is gherras bintas contras a is sardus punicus, is romanus si fiant fatu meris de totu is campidanus e de is logus aundi ddoi fiant terras luatzas e bellas a traballai po fàiri trigu.

Non totu is sardus de custus logus si fiant assugetaus e fiant istaus o fatus presoneris o mortus e medas de issus si fiant fuius o arretiraus in is logus de s’internu, chi prus ddis permitiant de si difendi.

Roma, po nci arrennèsciri a cuntrollai is populaus e territòrius apenas pigaus iat mandau presoneris de popolaus bintus in àteras gherras, cun sa promissa de ddus fàiri liberus, bastit chi essint traballau, apoderau e donau sicuresa a cussus logus in nòmini de s’imperu de Roma.

Intra de custus, 4 mila ebreus puru, impari a sordaus romanus e mercenàrius chi iant arriciu is terras prezidas in purtzionis piticas po ddas fàiri produsi prus trigu e donai provendas e sustentu a is popolaus de totu s’imperu.

Feti diaici s’ispiegat su fatu chi in su territòriu de Mòguru siant istadas agatadas prus de binti intra de biddixeddas e dominàrius aundi s’iscerant ancora arrogalla de tèula, tumbas, tobàciu, molas po su trigu, pedras miliàris e fintzas unu ponti romanu chi serbiàt po passai de una parti a s’àtera su frùmini de Mòguru e cullegàt sa ruga chi partiàt de sa tzittadi de Neàpolis e s’ingruxàt cun sa bia de importu mannu Calaris-Turris, e fintzas, per is sartus de Mòguru, su Parte Montis, fintzas a arribai a sa colònia romana de Useddus, sighendi apustis fintzas a sa tzitadi de Forum Traiani.