Corpo Pagina

La festa di Santa Maria Carcaxia

Il cocchio dei buoi che accompagna la Madonna di Carcaxia

Si incumentzant cenàbura 22 de austu a afestai a Santa Maria Carcàxia. Si inghitzat a is 21.00 in localidadi Cracaxia aundi nc’at a essi sa de XI annadas de Rockaxia, cuntzertu musicali, intrada a oferta cun is grupus: Caskanolepiramidi, Horje Delirio, Dealma, Folkstone e àterus puru.
Sàbudu 23 de austu a ora de is 17.00 in parròchia in Mòguru sa Santa Missa e sa novena a ora de is 18.00 sa partèntzia de su simulacru de sa B.V. Maria Cracaxia acumpangiada de tratoris, tracas e cuaddus cuncordadus a festa, cun su còciu de sa Madonna tragadu de unu giuali de bois. A ora de is 20.45 in localidadi Cracaxia, beneditzioni eucarìstica e a sighiri su beni benida a sa Madonna cun s’arroda. A ora de is 22.30 de noti festa cun su cuntzertu de su grupu musicali “Gola secca” e a sighiri ballus in pratza cun su Dj.
Domìniga 24 de austu a ora de is 10.00 in localidadi Carcàxia prutzessioni bella intro de is bìngias, sighida de sa Santa Missa. A merii a inghitzari de is 19.00, sèmpiri in localidadi Cracàxia, XII^ Sagra de su “Porcu a tàcula” cun is binus de Mòguru e sa festa de sa fruta mogoresa. A ora de is 22.15 ispetàculu de mùsica e cabaret cun “Cossu&Zara”, “Miss Bidda” e su ventrìlocu “Andrea Fratellini”.
Sa festa acabbat lunis 25 de austu cun sa funtzioni fata a ora de is 10.00 in localidadi Cracàxia. A ora de is 18.15 partèntzia de s’istàtua de sa Santa cun su còciu de sa Madonna tiradu de unu giuali de bois e acumpangiadu in prutzessioni de tratoris e cuaddus cuncordadus a festa e grupus in costumu de sa traditzioni. S’arribu a bidda est prevìdidu) po is 20.30 in ue, ananti a s’istàtua de Padre Pio, nc’at a essi s’arroda. A ora de is 20.40 in pratza de crèsia (pratza Giovanni XXIII) s’arribu de sa Santa e sa beneditzioni eucarìstica sighendi a ora de is 21.00 in sa bia Gramsci, mùsica, giogus e artistas de bia: custa est nomenada “sa torrada de Cracàxia”.