Corpo Pagina

Le ricette tradizionali

Frègua sarda cun cordulinu e brodu de petza de brebei a sa mogoresa

Sa cantidadi po 6 personas:

800 gramus prus o mancu de sìmbula

1 chillu de cordulinu: de feurratzu o feurratzeddu, de tùvara de minda o tuvaredda, o puru cordulinu de padenti e si fait tùvara de arena

1 chillu de petza de brebei o mascu sanau

unu spitzu de tzaferanu

garota

cibudda

àpiu

pibadra

pedrusèmini

tamàtiga frisca madura

Preparamentu:

In dd’una pingiada capassa si ponit sa petza de brebei o mascu sanau segada a incueddus coberrendidda de acua su tanti chi bastat e in su matessi tempus si aciungint is vàrias birduras: garota, cibudda, àpiu, pibadra, pedrusèmini, e unus cantu tamàtigas friscas beni maduras.

Si fait coi sa petza a puntu giustu e si usat su brodu po fai sa frègua chi depit essi preparada in custa genia: si spraxit a bellu a bellu sa sìmbula in dd’una pianedda bàscia e lada, si sciundint in candu in candu cun acua sabia aundi si est giai postu unu pagheddu de finiallas de tzaferanu, si fait passai intra mesu de is didus sa sìmbula manixendu a fùrriu a fùrriu e a bellu a bellu s’ant a formai granus prus o mancu comenti a s’arrosu. Si nci ghetat totu in d’unu sedatzu in modu de prugai sa sìmbula chi no s’est ancora ghetada a pari e apustis si ponint is granus de sa frègua asuba de unu pannu a faci a sobi o in d’una tèllia aintru de su forru po dda podi sciugai.

In d’una cassarolla si fait su cundimentu cun allu, cibudda, e tamàtiga, si nci aciungit sa bogadura de procu e su cordulinu, si ponit sa frègua, e si aciungit su brodu aprontau cun petza de brebei e candu sa frègua est giai cota si nci aciungit e spraxit unu bonu punnu de casu de brebei amisturau cun pedrusèmini afitau a piticu. Si ponit sa sali su tanti chi serbit e su mandiari est bellu e prontu. In d’una pingiada capassa, a segunda sa cantidadi de is personas si ponit petza de brebei o — mascu sanau — afitada a incueddus coberrendidda de acua su tanti bastanti e in sa matessi scapada abbisòngiat a aciungi is vàrias callidadis de birdura: garota, cibudda, àpiu, pibadra, pedrusèmini, e unus cantu tamàtigas beni maduras.

Angioni cun gureu de sartu a sa mogoresa

Sa cantidadi po 6 personas:

1 chillu e mesu de petza de angioni

unu pagu de ollu de olia e unu cullera de ollu de ladru scallau

1 tassa de binu biancu, chi fait”semidanu” o “mora bianca”

1 sibìcua de allu

pedrusèmini e sali su tanti chi bastat

una bella cantidadi de gureu de sartu

Preparamentu:

Si segat a incueddus sa petza de s’angioni, apustis si ponit a arrubiai in d’una cassarolla, cun ollu de olia, e ollu de ladru scallau, s’allu ifitau e pedrusèmini. Candu est beni arrubiau si sciundit totu cun d’una bella tassa de binu biancu, si sighit sa cotura aciungendu in candu in candu unu pagheddu de brodu. Arribbaus a metadi de coidura si nci aciungit su gureu preparau giai de innantis in custu modu e genia: si circant in su sartu unu scantu fundus de gureu, si pullint de sa spina e si scroxiant, si segant a incueddus is costallas e s nci ghetant in s’acua e suci de limoni po no si annieddigai. Si ghetat acua in d’una pingiada cun d’unu pagheddu de sali e candu scapat a buddiri si nci ghetat su gureu e si lassat coi po unu scantu minutus, apustis si scolat e si nci aciungit a sa petza de s’angioni. Si prosighit sa coidura murighendi e manastendi totu impari, si aciungit sali su tanti giustu e apustis cotu si serbit su mandiari beni callenti papendiddu chi fait cun pani arridau e batiendiddu a prexeri cun binu biancu o pedrixinu, de Mòguru.