Corpo Pagina

I vini

Cantina Sociale Il Nuraghe di Mogoro

Sa Sardigna est comenti a unu continenti, e mancai siat piticu de tretu amostat totu is diferèntzias cosa suas geològicas, idrogràficas e finsas culturalis. De custas diferèntzias funt nascias diversas callidadis de prodùsius in is diversus setoris, e una de custas specifitzidadis est s’axia chi ddui crescit e su binu chi si produsidi.

Mòguru in custa arti nodida no est segunda a nemus poita tenit sarmentus chi benint de s’antigoriu comenti a su cannonau, nuragus e semidanu, chi si podint annoditzai comenti de arratza sarda. Atrus funt Fenicius, Punicus e Romanus, atrus ancora comenti a sa mora niedda, canniollariu e su bovali benint de sa Catalogna e s’Aragona e Grecus Bizantinus funt sa Mallavasia, su gregu atrus.

Me is sartus de Mòguru funt presentis puru atras arratzas de axia connotas de s’antigoriu e pròpiu poita no si sciri a s’areta de aundi siant pòtzias arribai, iant a minesci giustus istùdius e cracullamentus po ndi podi cumprendi sa istòria insoru chi in parti est sa istòria nosta nodida e importanti.

In s’abetu de atrus istùdius, elencaus is binus chi si produsint in sa Cantina “Il Nuraghe” e in bona parti, is axias antigas presentis me is sartus Mogoresus aundi de tempus is mannus nostus ant traballau cun abilidadi e sacrifìtziu mannu lassendi in arèntzia custa arti antiga. Cumprendendi ca is terras de is coddus, costeras e pranuras, cun is arenas bobadrixis, impari cun su soli, su frùmini e is stasonis chi si acumpàngiant, siant is segretus de su binu callidadosu nostu, chi giai de su 1956 at pigau nomina manna, benendi apretziau e premiau no feti in Sardigna e in continenti, ma connotu in totu su mundu, donendi nomina manna a sa bidda de Mòguru, a sa Cantina e a is bingiateris capassus e futus.

Nominis de is binus

Puisteris: Semidanu de Mòguru Doc fatu feti de de axia de semidanu scerau. Aguantat prus de unu annu. Su coloriu est grogu crarongiu, profumau meda e frutuau. Su gustu est sicu e dilicau e mudat su sabori apustis bufau lassendi su gustu po una bella scapada. Si sposat beni cun petza de diversas callidadis, mandiaris marinus, cocioba, vangellida, ostricas e atrus…
Chio: Cannonau de Sardigna Doc fatu de axia de Cannonau scerau e lassau stasonai po 8 mesis in sa carrada (barrique). Est de coloriu arrubiastu cotu, sanguingiatzu, callidu e sicu. Si sposat beni cun sa petza de cassa e arrostia. Est bellu e praxibi po bufai foras de pastu puru e s’acumpangiat cun casu sardu de brebei stasonau.
Nabui: Mora niedda (monica) de Sardigna Doc fatu cun 85% de mora niedda scerada e su 15% de bovali, lassau stasonai po 8 mesis in sa carrada. Est de coloriu arrubiastu cotu apenas sanguìngiu, de gustu sicu e forti. Est unu binu intzertau po sa petza de cassa manna e pitia e prus che totu arrostia, su casu chi ddi scrosat est su de brebei stasonau.
Vignaruja: Cannonau de Sardigna Doc fatu feti cun axia de Cannonau. Est de coloriu arrubiastu e sanguìngiu. Si sposat beni cun sa petza de cassa manna e pitia, prus che totu arrostia, su casu prus intzertau est su de brebei stasonau.
San Bernardino: Mora niedda de Sardigna Doc fatu cun Mora niedda de Sardigna 85% e su 15% de Bovali. Est de coloriu arrubiastu cotu e callidu, cun profumus chi arregordant sa mura de arrù. Est intzertau cun sa petza de cassa e arrostia e su casu giustu est su de brebei stasonau.
Anastasia: Semidanu de Mòguru Doc fatu feti cun axia scerada de Semidanu. Est a coloriu grogu craringiu, su gustu est sicu e dilicau. Est binu chi crosat a mandiaris coxinaus in maneras e genias diversas e a totu is atras petzas, a sa cocioba, vangellida, gotilonis, e atrus mandiaris marinus.
Don Giovanni: Vermentinu de Sardigna Doc fatu feti cun axia de Vermentinu. Est de coloriu grogu unu pagheddu birdànciu, ligeru, chi a pustis bufau fait intendi una punta de marigosori. Est su binu chi si sposat beni cun is antipastus, su pisci e su casu prus intzertau est su de brebei druciatzu.
Ajo: Nuragus de Casteddu Doc fatu cun is axias de Nuragus. De coloriu grogu birdànciu craringiu, de gustu frutuau meda e andat beni cun is antipastus marinus e su pisci.
Tiernu: Campidanu de Terraba Doc fatu cun axia de Bovali 85% e su 15% cun axias de atras callidadis. Su coloriu est arrubiastu cotu, de gustu dilicau e sicu, si sposat beni cun sa petza de cassa, de atrus pegus arrostius e su casu de brebei stasonau.
Colle Moresco: Mora niedda de Sardigna Doc fatu feti cun axia de Mora niedda. De coloriu arrubiastu crarongiu, sicu, cun profumu de mura de arrù. Est intzertau po mandiaris arrostius e sustantziosus e su casu de brebei stasonau.
Tholos: Binu arrubiastu IGT Isola dei Nuraghi fatu cun axias de bovali e mora niedda. Su coloriu est arrubiastu craru chi donat a su sanguìngiu luxenti (perdixinu). De gustu frutuau meda. Est unu binu intzertau po is primus mandiaris, cun bànnia, petza cota a cadriga e angioni arrostiu.
Le Giare: Vermentinu de Sardigna Doc fatu feti cun axia Vermentinu. Su coloriu est grogànciu e dilicau, de gustu sicu e aditzu frutuau. Si crosat beni cun is antipastus e cun su pisci.
Gregorius: Binu biancu IGT- Isola dei Nuraghi fatu cun axia Nuragus, Vermentinu e Semidanu. Est de coloriu grogu, craru, luxenti. De gustu sicu. Andat beni cun is antipastus ligerus, cun s’arrosu, mandiaris marinus e petza ligera.
Semidanu — Spumanti — Sicu: fatu feti cun Semidanu de Mòguru. Su coloriu est grogu craru indorau. Su gustu est sicu e praxibi, andat beni cun s’arrosu, alagusta, càvuru, longhifanti, cambaredda e atrus de cussa callidadi e genia e puru po atrus mandiaris marinus.
Mallavasia — Spumanti: Est unu binu biancu spumanti profumau e dilicau, fatu feti cun axia de Mallavasia, a colori de oru luxenti, de gustu druci e forti e si acumpàngiat beni cun drucis prus che totu de mèndua e fruta sicada o pabassada.
Capodolce: Muscau de Sardigna Doc fatu feti cun axia de Muscau o Muscadeddu. De colori grogu indorau. Su gustu est prenu, praxibi, druci e pagu fritzanti. Andat bufau a tastadura cun drucis, fruta sicada o pabassada e trutas, crostada, panetoni e cun casu de brebei druci stasonau.
Prima macerazione: Binu noeddu IGT- Isola dei Nuraghi fatu de Mora niedda e bovali. Est de coloriu arrubiu dilicau e su gustu est sicu e apenas fritzanti. Si sposat beni cun is mandiaris de s’attongiu, cordulinu, castàngia, anguidda e petza de angioni.