Corpo Pagina

A.S.D Basket Mogoro

La squadra di basket

Indirizzu: via Gramsci c/o negozio art. sportivi “Elle Sport”

Tel: 0783/991733

Sa S.S.Mogoro est nascida s’8 de ottobre 1986 e a su momentu risultat sa soziedadi sportiva prus anziana de bidda, chi si tenit contu ca in tottu sa storia sua no hat mai cambiau nomini e ne statutu. In custus 21 annus de attividadi hant giogau giai 1000 atletas tra squadras giovanilis e seniores.Su campionau prus importanti chi hat pigau parti est istau po annus cussu de sa “Promozioni mascili e femminili.

Sa soziedadi bantat a favori unu CAS, oberus siat unu centru de avviamentu a su sport indirizzau a is atletas prus pitius. A su momentu contat giai 70 iscrittus dividius in 4 categorias:Minibascket, Under 13 mascili, Under 18 mascili e promozioni femminili.

Su primu presidenti est istetiu Marco Spanu,in custu momentu ddoi est Vincenzu Montixi chi hat tentu su cambiu cun cun Giuseppi Onnis in su febbraiu de su 2007. Su basket a Moguru hat regalau unu numeru mannu de 5 atletas a is rappresentativas giovanilis e atras a categorias superioris in soziedadis prus famadas a livellu regionali. Is cursus a tottu is livellus funt tentus de allenadoris federalis cumenti a (Giacomu Orrù, Giuseppi Onnis, Emanueli Cirronis) e diplomaus Isef (Nicola Minnai)