Corpo Pagina

Associazione Ippica Mogorese

Cavalieri mogoresi

Presidenti: Fernando Scanu

Telefunu: 3343257049

Sedi: via Piero Godetti, 10

Unu scantu stimadoris de quaddus e gana meda de fai. Nascit de ainci in su gennargiu de su 2004 s’Assocciazioni Ippica Mogoresa, Iggnaziu Orru, Leonardu Oru, Jose Maccioni, Fernandu e Francescu Scanu, Carlu Orru, tottu ogoresus, donant fida a s’unica associazioni ippica in sa Marmilla chi immou contat asuba de 61 sozius. Is iscrizionis no benint feti de Moguru ma arribbant de atra parti puru cumenti a Arcidanu, Mragaxori, Uras, Austis, Gavoi, Mogoredda e Useddus. Su scopu est de nci arrennesci a fai pistas de maneggiu e cursas (cun trinta staddas po is quaddus), e logu de sezzi a quaddu po is prus pagu abbilis. Ma pruscatottu de podi interessai omminis, femmias e pipius po si gustai impari cun is quaddus, is passilladas e scampagnatas is su sattu.

Unu bisu chi si podit avverai grazias a unu terrenu postu a disposizioni de s’Amministrazioni comunali me in su sattu de “su paboi” cun d’unu progettu de portai a innantis grazias a is finanziamentus de is fundus Por- e sa lei 572 . Su gruppu in prus si adoperat ognia annu po bogai is quaddus a sa prucessioni de sa festa de Santu Brannadiu,Partecipai a “sardegna cavalli”de oristanis e s’ardia a Siapiccia e puru , e cun bonus risultanzias,a su “babbu natali a quaddu”, sa gincana po sa festa in su sattu de Craccaxia e is cursas in sa bidda de de Collinas(forru)

De importu e a prezziu mannu ocannu est istrada sa cursa de su “Sattigliu”, una occasioni chi si sperat pozzat prodighi in su tempus, po naffestai cumenti si spettat su carnovali, e torrai a pigai in manu is usanzias e custumanzias, siendas nodidas lassada in agenzia de is mannus de s’antigoriu Mogoresu.