Corpo Pagina

Sindaco

Immagine del Sindaco di Mogoro Sandro Broccia

Su sindigu de Moguru est Sandro Broccia.

Est nàschidu in Mòguru su 9 Marzo 1956.

Curriculum

Sea ufìtziu: Bia G. Leopardi, 8- 09095 Mòguru (Aristanis)

Telèfonu: 0783 993001

fax: 0783 990131

e-mail: sindaco@comune.mogoro.or.it